Giấy Phép Sử Dụng EC-CUBE

Hai loại giấy phép của EC-CUBE

Giấy Phép Thương Mại Giấy Phép Miễn Phí - GPL License

Chúng tôi đang áp dụng hình thức giấy phép kép, vì vậy quý khách có thể sử dụng miễn phí EC-CUBE Open Source thông qua "Giấy Phép Miễn Phí - GPL License" hoặc sử dụng có tính phí thông qua "Giấy Phép Thương Mại".

Nếu quý khách muốn phân phối sản phẩm EC-CUBE nhưng không muốn công khai mã nguồn, chúng tôi khuyên quý khách nên dùng "Giấy Phép Thương Mại"

Giấy Phép Miễn Phí - GPL License là gì?

GPL License

Dựa trên giấy phép GPL License, quý khách có thể sao chép, thay đổi cũng như phân phối EC-CUBE một cách tự do. Tuy nhiên, trong trường hợp này quý khách sẽ phải áp dụng GPL License cho cả các phần mềm cung cấp khác.

Ngoài ra, chúng ta không cần xem các sản phẩm đã được đăng ký bản quyền sau (dưới đây gọi là "Plug-in nằm ngoài đối tượng áp dụng") như là các sản phẩm có nguồn gốc là EC-CUBE hay sản phẩm đã được thay đổi EC-CUBE, mà vẫn có thể nhận được sự cho phép sử dụng, sao chép hay phân phối chúng dựa trên các điều kiện cấp phép sử dụng nằm ngoài GPL License. Tuy nhiên, quý khách vẫn phải đảm bảo rằng các Plug-in nằm ngoài đối tượng áp dụng hoặc việc liên kết với Plug-in nằm ngoài đối tượng áp dụng hoặc các bản lập trình có liên quan khác sẽ không thay đổi mã nguồn, mã nhị phân của EC-CUBE cũng như không sao chép, bao gồm, tái tạo hay chuyển giao các sản phẩm đã được thay đổi đó (Bao gồm cả việc thay đổi, ghi đè, xóa. Tương tự dưới đây.)

Điều khoản ngoại lệ của GPL License

Phiên bản 3.0 trở lên

 • ・Đã được bố trí trong app/plugin/
 • ・Chương trình được bố trí trong app/plugin/ và được sao chép, tạo, sửa đổi.

Phiên bản từ 2.12.0 đến dưới 3.0.0

 • ・Đã được bố trí trong data/downloads/plugin/
 • ・Chương trình được bố trí trong data/downloads/plugin/ và được sao chép, tạo, sửa đổi

Đối với các phiên bản dưới 2.12.0, không áp dụng điều khoản ngoại lệ.

Trường hợp chưa cài đặt điều khoản cho phép sử dụng khi phân phối sản phẩm của các Plug-in nằm ngoài đối tượng áp dụng, thì các Plug-in nằm ngoài đối tượng áp dụng này sẽ được xem như là đã có sự đồng ý từ trước rằng nó đã được phân phối dựa trên GPL License.
Trường hợp quý khách phân phối sản phẩm EC-CUBE hay không muốn công khai mã nguồn (không muốn tuân theo các quy tắc của GPL License một cách chính thức), chúng tôi khuyên quý khách nên dùng "Giấy Phép Thương Mại"

LƯU Ý!

 • ・Quý khách có thể thay đổi tất cả các phần trừ mục hiển thị về bản quyền sản phẩm được mô tả ở đầu tệp (PHP); có thể sửa đổi logo ở phần header và bản quyền ở footer cái được hiển thị trong trình duyệt bao gồm hệ thống mở và hệ thống quản lý.
 • ・Nhấn VÀO ĐÂY để biết điều kiện chính thức của GPL License (Hợp đồng cho phép sử dụng công khai GNU)(Dịch ra tiếng Nhật TẠI ĐÂY
 • ・Tham khảo "câu hỏi thường gặp" về GPL License TẠI ĐÂY

Giấy Phép Thương Mại là gì?

Giấy Phép Thương Mại

Giấy phép thương mại EC-CUBE là giấy phép dành cho khách hàng không muốn tuân theo các quy định của giấy phép GPL. Nếu mua Giấy phép thương mại EC-CUBE, quý khách có quyền không công khai mã nguồn của ứng dụng mà quý khách tạo ra theo như quy định của giấy phép thương mại EC-CUBE.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ tại đây

LƯU Ý!

 • ・Đây không phải giấy phép đảm bảo hoạt động của EC-CUBE.
 • ・Đây không phải là dịch vụ hỗ trợ.
 • ・Tuy giấy phép này sử dụng với mục đích thương mại, nhưng không có nghĩa là quý khách phải mua nó.
 • ・Sau khi hiểu về giấy phép GPL, quý khách nên tự mình đánh giá xem có cần thiết hay không cần thiết để mua loại giấy phép thương mại này. Vì ngay cả khi quý khách liên hệ với nhóm quản lý EC-CUBE, chúng tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này.
 • ・Hãy sử dụng Giấy phép Thương mại nếu quý khách có bất kỳ sự bất tiện nào khi sử dụng giấy phép GPL.

Trường hợp nên dùng Giấy phép Thương mại

 • Tùy chỉnh EC-CUBE và bán dưới dạng phần mềm không phải Open Source.
 • Bán phần mềm không phải Open Source đã được bao gồm trong EC-CUBE.
 • Bán phần mềm không phải Open Source nhưng phải cài đặt EC-CUBE.

LƯU Ý!

 • ・Việc tùy chỉnh với các hệ thống nằm ngoài Open Source (ví dụ như core system) được tiến hành chặt chẽ trong trường hợp quý khách hàng có mối lo ngại về việc "lây nhiễm" giấy phép GPL.
 • ・Khi quý khách không muốn công khai công nghệ đặc biệt đang được áp dụng (ví dụ như các nguồn được tạo đặc biệt).
 • ・Khi quý khách không muốn công khai nền tảng phát triển đã tạo bằng EC - CUBE từ lúc đầu.
 • ・Khi quý khách muốn sớm loại bỏ các tranh chấp liên quan đến giấy phép vì lo ngại về sự mơ hồ trong cách giải thích của giấy phép GPL.

Tiền lệ áp dụng Giấy phép Thương mại

Vì phần tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng là vấn đề bí mật, chúng tôi không thể tiết lộ mã nguồn, vì vậy chúng tôi đã chọn giấy phép thương mại. (Một công ty phát triển ở Tokyo chia sẻ)

Chúng tôi đã mua giấy phép khi xây dựng một trang web cho một nhà sản xuất lớn. Vì là vấn đề bảo mật, nên đây là dự án mà chúng tôi không thể công khai mã nguồn. (Một Sler ở Tokyo chia sẻ)

Biểu đồ tiến trình lựa chọn giấy phép

Câu hỏi thường gặp

Q: Tôi nên mua giấy phép thương mại trong trường hợp nào?
A: Trong mọi trường hợp không tuân thủ giấy phép GPL. Chúng tôi thường khuyên quý khách nên mua nếu quý khách không muốn công khai nguồn.
Q: Nếu chúng tôi cung cấp EC-CUBE bằng ASP, chúng tôi có phải mua giấy phép thương mại không?
A: Nếu công ty của quý khách cung cấp bằng ASP thì sẽ không có sản phẩm tái phân phối, vì vậy quý khách không cần phải công khai mã nguồn theo quy định trong giấy phép GPL.
Q: Giữa công ty sản xuất và khách hàng đơn vị nào nên mua Giấy phép Thương mại?
A: Thông thường, mã nguồn được sửa đổi và công ty sản xuất sẽ là người mua, vì vậy xin vui lòng lấy tên của người sở hữu hợp pháp làm tên khách hàng.
Q: Tôi có cần Giấy phép Thương mại để thay đổi header/footer của màn hình công bố chính thức hoặc thay đổi logo và bản quyền trên header/footer của màn hình quản trị không?
A: Không. Quý khách có thể thay đổi tất cả các phần được hiển thị trên trình duyệt trong quá trình hoạt động bình thường thông qua giấy phép GPL.
※Lưu ý: Quý khách không thể chỉ xóa chữ ký được mô tả ở phần đầu mỗi tệp.

EC-CUBE® DemoSite

TRẢI NGHIỆM TRANG DEMO

EC-CUBE® Download

TẢI MIỄN PHÍ

Phiên bản mới nhất Ver 4.0.2

Đăng ký nhận tin từ EC-CUBE